Επωνυμία: ΙΖΟΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία (ξενόγλωσσα): ISONET SINGLE MEMBER P.C.
Διακριτικός Τίτλος: ΙΖΟΝΕΤ
Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα): ISONET Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 157929901000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 331564
Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801493176
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 28 19010 ΚΑΛΥΒΙΑ
Τηλέφωνο: 2291070727 FAX: 2291070727
Γεωγραφικός Κωδικός: 96211500
Λήξη Διάρκειας Ν.Π.: 25/01/2033
Κεφαλαιακές Εισφορές: €10.000,00
Κατηγορία Βιβλίων: Γ Τρόπος
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Στοιχεία διαχείρισης / εκπροσώπων τα μέλη παρακάτω - όπως προβλέπεται εκ του νόμο
Στοιχεία μελών / εταίρων 1. Ο εταίρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κάτοικος ΚΑΛΥΒΙΑ, επί της οδού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ , αρ. 28, ΤΚ 19010, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ007472, Α.Φ.Μ. 039612345, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 10.000,00 X (100%) ευρώ έλαβε 10.000 X (100%) μερίδια

Κύρια Δραστηριότητα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ